بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان لرستان

جلسه هماهنگي چهارمين دوره اجراي طرح آمارگيري از ويژگيهاي مسکن روستايي در استان لرستان برگزارگرديد .

تاریخ چاپ: 1398/01/31 - 02:50
تاریخ ایجاد مطلب: 1397/07/27 - 01:50
کد: 517

در اين جلسه  که باحضور دکتر مرادپور معاون هماهنگي امور عمراني استانداري لرستان ، دکترعبداللهي فرماندار شهرستان خرم آباد ، مهندس رضايي مديرکل بنيادمسکن استان لرستان و مامورين آمار گير  برگزارشد ، بر لزوم  همکاري وبرنامه ريزي  دقيق بمنظور اجراي موفق چهارمين دوره از طرح آمارگيري از ويژگيهاي مسکن روستايي  در استان لرستان تاکيد گرديد .

در اين ديدار دکتر مرادپور معاون عمراني استانداري لرستان با ابراز خشنودي از اجراي اين طرح در استان لرستان ، آمارگيري از ويژگيهاي مسکن روستايي را  طرحي علمي و دقيق  دانسته و از مدير کل بنياد مسکن  انقلاب اسلامي استان لرستان بمنظور برنامه ريزي دقيق بمنظوراجراي اين طرح در سطح روستاهاي استان لرستان قدر داني نمودند .

دکتر مرادپور ريشه آسيبهاي موجود در جامعه را عدم دسترسي به آمار و اطلاعات دقيق دانسته و با تاکيد برضرورت دسترسي به اطلاعات جامع از  وضعيت موجود ، برنامه ريزي علمي و مديريت بهينه  منابع و توسعه کشور را مستلزم بهرمندي از اطلاعات دقيق آماري دانستند .

 معاون عمراني استاندار با ابراز خشنودي ازدقت سوالات مطروحه در فرمهاي آمارگيري ، اين سوالات را بسيارجامع و دقيق دانسته وضمن تاکيد به مامورين آمارگير درخصوص دقت لازم در تکميل فرمها ي مربوط ،  اظهار داشت : برنامه ريزي هاي آتي بمنظور طرح جامع  نوسازي و بهسازي مسکن روستايي و ساير برنامه ريزيهاي توسعه و عمران درمناطق روستايي ، مستلزم بهرمندي از اطلاعات صحيح درج شده در اين فرمهاي آمارگيري مي باشد .

در ادامه مديرکل بنيادمسکن استان لرستان  اظهار داشت : چهارمين دوره از طرح آمارگيري ازويژگيهاي مسکن روستايي از 21 مهرماه تا 21 آبان ماه سال جاري و بصورت سراسري در سطح کشور اجرا خواهد شد و اين طرح در گذشته ودر بازهاي  زماني پنج ساله ، طي سالهاي 82 ، 87 و 92 به انجام رسيده است .

مهندس رضايي با اشاره به اينکه ،  از 2983 روستاي استان ، تعداد310 روستا و 6008 واحد روستايي در 11 شهرستان استان  بعنوان نمونه مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت  ،  اظهار داشت : هدف از اجراي اين طرح مواردي مانند مشخصات فني ساختمانها ، عملکرد آنها در برابر حوادث و بلاياي طبيعي ، ارائه خدمات متناسب با نيازهاي روستاييان ، بهبود وضعيت زندگي روستايي، شناخت ويژگي هاي عمومي روستا، ويژگي هاي فني و نما و منظر واحدهاي روستايي خواهد بود .
وي جمع‌آوري اطلاعات دقيق در زمينه ويژگي‌هاي سکونتگاه هاي روستايي ، برنامه ‌ريزي براي پيشبرد طرح جامع بهسازي و نوسازي مسکن روستايي،  برنامه ريزي دقيق دستگاه‌هاي اجرايي براي توسعه و عمران مناطق روستايي را از ديگر هدف هاي طرح آمارگيري از ويژگي هاي مسکن روستايي به شمار آورد .
مدير کل بنيادمسکن لرستان با اشاره به اينکه بمنظور اجراي اين طرح  تعداد 50 نفربصورت مستقيم مشارکت خواهند داشت عنوان نمود :    در قالب طرح آمارگيري مسکن روستايي ، اطلاعات فني واحدهاي مسکوني نظير مساحت، عمر ساختمان، تعداد طبقه ها، نوع مصالح ساختماني مورد استفاده در ساختمانهاي روستايي  ثبت خواهد شد.

.