بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان لرستان

پروژه ها

تاریخ چاپ: 1399/12/11 - 19:33
تاریخ ایجاد مطلب: 1390/12/01 - 05:15
کد: 15
1-   پروژه پشت بازار: که صدور پروانه ساخت و ساز آن از شهرداري دريافت گرديده و قرار داد ساخت آن نيز با خير محترم تهيه گرديده و در دست اقدام لازم مي باشد
2- پروژه کمالوند خرم آباد (مسکن مهر محرومين ): به تعداد 6 بلوک که 5 بلوک آن به تعداد 80 واحد واحد مسکوني براي محرومين در دست اقدام بوده که قرار داد در ساخت آنها هم با پيمانکار و خير محترم بيز به امضاءرسيده و در حال انجام عمليات ساخت و ساز مي باشند.
3-پروژه 36 واحدي ازنا:اين پروژه که زمين ان به انجمن تحويل گرديده و مراحل نظام مهندسي و طراحي نقشه به پايان رسيده است و شهرداري ازنا در حال تحويل پروانه ساخت آن به بنياد مسکن ازنا مي باشد.